Hotline :

Dịch vụ quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo giá rẻ đưa thương hiệu của bạn lên internet nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất

Dịch vụ truyền nước tại Đà Nẵng | Truyền nước Đà Nẵng

Dịch vụ truyền nước tại Đà Nẵng | Truyền nước Đà Nẵng.

Truyền nước tại Đà Nẵng – Dịch vụ truyền nước biển tại Đà Nẵng. Dịch vụ tiêm truyền dịch tại nhà ở Đà Nẵng phục vụ 24/7, truyền nước tại nhà Đà Nẵng

1 Dịch vụ truyền nước tại nhà.

2 Bảng giá dịch vụ tiêm truyền nước tại nhà.

Dịch vụ truyền nước tại nhà Đà Nẵng

– Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền dịch tại nhà theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân.

– Thay băng, cắt chỉ

– Đặt sonde (xông) tiểu

Bảng giá dịch vụ tiêm truyền nước tại nhà.

. Tiêm người lớn/lần theo chỉ định của bác sĩ 50,000VNĐ

2. Tiêm trẻ em/lần theo chỉ định của bác sĩ 50,000VNĐ

3. Truyền dịch người lớn (bao gồm dịch ) (500ml) theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân 150,000 VNĐ/ 1 chai, 250,000 VND/ 2 chai

4. Truyền dịch trẻ em (bao gồm dịch ) (500ml) theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân 150,000 VNĐ/ 1 chai, 250,000 VND/ 2 chai

5. Thay băng, rửa vết thương theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân 70,000VNĐ

6. Cắt chỉ theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu bệnh nhân 100,000VNĐ

7. Đặt sonde tiểu theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân 250,000VNĐ

8. Đăt sonde cho ăn theo chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân 200,000VNĐ

HOTLINE: 0934.9 41.543

Bài viết liên quan

Bán cây lá lốt (lá lốp) giống, rễ lá lốt khô tại Đà nẵng

Bán cây lá lốt (lá lốp) giống, rễ lá lốt khô tại Đà nẵng

Bán cây lá lốt (lá lốp) giống, lá lốt khô tại Đà nẵng, bán thân cây lá lốt khô, bán rễ lá lốt Đà Nẵng